Imprezy masowe

Usługę tę realizujemy w oparciu o kwalifikowanych, przeszkolonych agentów ochrony, a także obowiązujące akty prawne. W ramach ochrony imprez masowych opracowujemy pełną dokumentację, dokonujemy uzgodnień z organami administracji, a także zapewniamy kierownika ds. bezpieczeństwa z ramienia Agencji „ALAN”.