Konwojowanie

Realizację zadań związanych z przewozem i inkasem wartości pieniężnych wykonują stałe Grupy Konwojowe. Podczas konwojowania pracownicy utrzymują stały kontakt z centrum dyspozytorskim Agencji Ochrony "ALAN" korzystając z niezawodnych systemów łączności radiowej, pracującej na firmowym wydzielonym paśmie przenoszenia.

Wykorzystujemy samochody specjalne, wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji usługi, zgodnie z wymogami przepisów o konwojowaniu oraz warunkami stawianymi przez instytucje ubezpieczeniowe. Dodatkowo wszystkie pojazdy wykorzystywane przez Agencję Ochrony "ALAN" mają zainstalowane urządzenia lokalizacji i rejestracji trasy pojazdów w oparciu o urządzenia nawigacji satelitarnej GPS umożliwiające ciągłe śledzenie konwojowanego mienia.

Wszyscy, zatrudnieni przy przewozie wartości pracownicy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w poszczególnych Komendach Wojewódzkich Policji. Zadania wykonane są przez konwojentów z długoletnim stażem pracy, sprawdzonych pod względem rzetelności oraz uczciwości.