Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna polega na stałej lub doraźnej bezpośredniej obecności pracowników ochrony na strzeżonym terenie. Ich zadanie polega na nieustannym czuwaniu nad bezpieczeństwem chronionych osób i mienia. Zajmujemy się ochroną fizyczną osób i mienia, jak również imprez masowych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp.

Klient indywidualny          Klient biznesowy

Ochrona techniczna

Oferujemy szeroki pakiet kompleksowych usług z zakresu zabezpieczenia technicznego obiektów. Zajmujemy się projektowaniem, wykonawstwem, montażem, całodobową obsługą serwisową i konserwowaniem następujących systemów: sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej z rejestracją analogową i cyfrową, kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Klient indywidualny           Klient biznesowy

 

Konwojowanie

Realizację zadań związanych z przewozem i inkasem wartości pieniężnych wykonują stałe Grupy Konwojowe, wykorzystują samochody specjalne, wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji usługi, zgodnie z wymogami przepisów o konwojowaniu oraz warunkami stawianymi przez instytucje ubezpieczeniowe. Dodatkowo wszystkie pojazdy wykorzystywane przez Agencję Ochrony "ALAN" mają zainstalowane urządzenia lokalizacji i rejestracji trasy pojazdów w oparciu o urządzenia nawigacji satelitarnej GPS umożliwiające ciągłe śledzenie konwojowanego mienia.

 

 

Czytaj więcej

 

Ochrona imprez masowych

Usługę tę realizujemy w oparciu o licencjonowanych, przeszkolonych agentów ochrony, a także obowiązujące akty prawne. W ramach ochrony imprez masowych opracowujemy pełną dokumentację, dokonujemy uzgodnień z organami administracji, a także zapewniamy kierownika ds. bezpieczeństwa z ramienia Agencji „ALAN”.

Czytaj więcej