e-Wideo Ochrona


kamera monitoringuE-Wideo Ochrona to innowacyjna i kompleksowa usługa, polegająca na inteligentnej analizie obrazu z kamer. Dedykowany zespół urządzeń w ramach nowoczesnej instalacji bezpieczeństwa eWO umożliwia przetwarzanie, wyświetlanie obrazu i dźwięku oraz archiwizowanie materiału z obiektów monitorowanych. eWO to rozwiązanie najczęściej stosowane w firmach, zakładach pracy i obiektach publicznych, jednak coraz częściej wykorzystywany jest także na użytek prywatny.

WIDEOWERYFIKACJA

Wideoweryfikacja łączy w sobie funkcjonalność alarmu i telewizji przemysłowej. W momencie wysłania sygnału alarmowego, operator systemu może zweryfikować nagrania zarejestrowane tuż przed zdarzeniem. To na ich podstawie ocenia, co było przyczyną uruchomienia alarmu i czy konieczna jest interwencja. Zdalny podgląd 24/7 pozwala skutecznie odróżnić fałszywe alarmy od faktycznych zagrożeń. Wybierając usługę wideoweryfikacji zdarzeń alarmowych pochodzących z systemu eWO podniesiesz poziom bezpieczeństwa i ograniczysz straty,
dzięki szybkiemu wykrywaniu zagrożeń.

WYKRYWANIE INTRUZA

Dzięki zaawansowanej technologii eWO nasz system automatycznie wykrywa intruza w zakazanych strefach. System ochrony dostosowany do topografii obiektu i wymagań klienta pozwala skutecznie całodobowo monitorować strefy przeznaczone tylko dla osób i pojazdów upoważnionych. W przypadku wtargnięcia do oznaczonej strefy osoby niepowołanej lub nieznanego pojazdu, zostaje podjęta natychmiastowa interwencja. Dzięki systemowi automatycznego wykrywania intruza
uszczelnisz i zoptymalizujesz ochronę w strategicznych punktach obiektu.

WIDEO OBCHÓD

Wideo obchód to usługa realizowana przez Stację Monitorowania Alarmów Agencji Ochrony Mienia ALAN. Wideo obchód może być skutecznym wsparciem dla systemów bezpieczeństwa oraz uzupełnieniem lub zastępstwem ochrony fizycznej budynku. Wideo obchód to okresowa weryfikacja obrazu z kamer i realizacja scenariuszy oraz procedur ustalonych z Klientem i dostosowanych do topografii obiektu. Wideo obchód realizowany jest przed kamery zewnętrzne oraz wewnętrzne w chronionym obiekcie. Obraz z każdego wideo obchodu jest rejestrowany i archiwizowany, dzięki czemu Klient ma wgląd do pełnej dokumentacji oraz otrzymuje raport z wykonanych usług.

FUNKCJA ZNIKAJĄCEGO OBIEKTU

System eWO to nie tylko ochrona osób, obiektów i pojazdów, ale także zabezpieczenie towarów. Funkcja wykrywania znikającego przedmiotu pozwala na bieżąco monitorować ruch towarowy w Twoim sklepie i magazynie. Dzięki danym z eWO możesz skutecznie zoptymalizować proces dostaw oraz zidentyfikować działania niepożądane, takie jak m.in. kradzież towarów.

AUTOMATYCZNY MONITORING PORUSZAJĄCEGO SIĘ OBIEKTU

Monitoring eWO pozwala automatycznie weryfikować pozycję obiektu wskazanego przez operatora. W chwili pojawienia się obiektu w polu widzenia kamery, obiektyw zaczyna podążać za celem, rejestrując jego dokładną drogę. Pozwala to zwiększyć skuteczność monitoringu i błyskawicznie reagować na zdarzenia niepożądane.

ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH

Dzięki integracji systemu eWO z systemem awizacji pojazdów uzyskasz natychmiastową wiedzę, czy dany pojazd jest uprawniony do wjazdu na teren obiektu. Funkcja rozpoznawania tablic rejestracyjnych pozwoli zoptymalizować czas dostaw i logistykę na terenie obiektu. Funkcja rozpoznawania tablic rejestracyjnych to także oszczędność czasu – osobista weryfikacja jest wykonywania automatycznie, a ryzyko błędu zostaje zmniejszone do minimum.

ROZPOZNAWANIE TWARZY

System eWO to także kamery z funkcją rozpoznawania twarzy (detekcji) w ustalonym kadrze. Takie rozwiązanie pozwoli Ci zachować pełną kontrolę w miejscu chronionym. W momencie zdarzenia możesz zdalnie wykonać zdjęcie lub nagranie, uruchomić alarm lub opóźnić zwolnienie blokady zabezpieczeń do momentu, w którym nie zostanie zarejestrowany wyraźny obraz pozwalający na weryfikację osoby. Dzięki funkcji rozpoznawania twarzy, działającej w połączeniu z bazą danych, natychmiast zidentyfikujesz nieuprawnioną osobę. Rozpoznanie twarzy pracowników uszczelni kontrolę dostępu do obiektu oraz da dodatkową wiedzę na temat obecności pracownika w pracy.

 

 

Obejrzyj film na YouTube